Piraten, Kapers en hun erfenis 

Piet Hein en de Duinkerker Kapers, verheerlijkt en verafschuwd afhankelijk van in welk land je woont …
Maar was er verschil tussen beide en was iedere piraat en kaper en andersom?
In deze presentatie volgen we het boeiende verhaal van piraten, kapers en hun erfenis.
En met name dit laatste is meer dan verrassend en geeft een prachtig beeld van de 17e, 18e en 19e eeuw
aan de hand van liefdesbrieven, kinderbrieven, scheepspapieren, reclamefolders, ja zelfs zaad van planten en bladmuziek.
Kortom: te veel om op te noemen.

De KRO heeft destijds aandacht hieraan geschonken in het programma “Brieven Boven Water”.
Een onderwerp dat momenteel internationaal in de belangstelling staat!
Zie ook mijn publicaties.

Een Edelman te midden der kapers, Baron Andries van Pallandt van Eerde op het Kapereiland Guernsey.

De Kaperpraktijk in de 17e, 18e en 19e eeuw.

Baron Andries van Pallandt van Eerde heeft als passagier een kaping meegemaakt en werd gevankelijk naar het kapereiland Guernsey gebracht. Zijn belevenissen heeft hij opgeschreven in een dagboek, maar deze zijn ook terug te vinden in de processtukken in The National Archives in Londen

 

In deze (rijk geïllustreerde) presentatie wordt ingegaan op de praktijk van het kapen, krijgt u een overzicht met fraaie voorbeelden van hetgeen in de Archieven aanwezig is en hoort u het verhaal van Andries van Pallandt.


Finland, een land vol verrassingen.

Presentatie waarin enerzijds ingegaan wordt op de verrassende geschiedenis en de taal van dit land en anderzijds diverse toeristische hoogtepunten, de Fin en het leven aldaar centraal staan. Veel illustraties.
Onderwerp n.a.v. diverse (werk)bezoeken aan Finland en verblijven bij Finse vrienden.

Krishnamurti in (Oost)-Nederland.

In de periode 1924-1938 was het landgoed Eerde bij Ommen het spirituele Centrum van de wereld. Althans volgens de duizenden aanhangers van de “Ster in het Oosten” die uit meer dan vijftig landen naar Oost-Nederland trokken om de komst van Krishnamurti, de nieuwe wereldleraar mee te maken.

Op de Besthmenerberg verrees een groot Centrum waar allen konden kamperen, discussiëren, mediteren en verder nadenken over de betere wereld die zou komen.
Bekende Nederlanders als Jan Campert, Jons Viruly en ook Greet Hofmans waren geregelde gasten.
Maar ook internationale beroemdheden zoals de dirigent Leopold Stokowski.
En verder liepen er directe lijnen naar de vernieuwende architectuur: Brinkmans en Van der Vlucht (de Van Nellefabriek in Overschie), K.P.C de Bazel (Handelsgebouw in Amsterdam) en naar industriële vormgeving (Glasfabriek Leerdam). Tijdens de bezettingsperiode werd het terrein gebruikt voor het Strafkamp Ommen.
Deze fascinerende geschiedenis wordt uit de doeken gedaan middels een Power-Point presentatie met veel verrassende illustraties.
De presentatie kan gevolgd worden door een wandel- of fietsexcursie naar dit gebied.

Franstalig Canada
400 jaar geleden werd Québec door de Fransen gesticht. Gedurende een periode van 100 jaar hebben de Fransen getracht een nieuw Frankrijk te stichten in dit deel van de wereld. Uiteindelijk werden ze door de Engelsen verslagen, maar taal, cultuur en plaatsen doen nog steeds aan het oorspronkelijke moederland denken.
Deze lezing gaat vooral in op de historie van dit gebied en vertelt tevens het verschrikkelijke verhaal van de Acadiërs.
Power-point presentatie.

Een gemeente in de Franse tijd

In 1810 werd Nederland een deel van het Franse Keizerrijk en werden er gemeenten gesticht naar Frans model. Deze lezing gaat in op de overgang van de Republiek naar de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en later een onderdeel van het Franse Keizerrijk.|
De lezing wordt geïllustreerd door correspondentie en stukken uit een gemeentearchief, waaruit de concreet wordt welke ingrijpende veranderingen er zo’n tweehonderd jaar gelden in Nederland hebben plaatsgevonden.

Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, 'het konijn van Holland'.
Lodewijk Napoleon was de eerste konnng van ons land. In het verleden is hij vaak als enigszins belachelijk voorgesteld. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat hij ons land rijop gemaakt heeft voor de monarchie en dat hij in zijn korte regeerperi0de (1806-1810) een grote stempel heeft gedrukt op het huidige Nederland.

In opdracht:
Presentaties over Frankrijk en de Franstalige wereld.