In 1802 reisde de Ommense edelman baron Andries van Pallandt van Eerde naar Kaap de Goede Hoop als lid van de delegatie die de nieuwe regering in de Kaap zou vormen. Ik 1803 keerde hij teleurgesteld naar huis en tot overmaat van ramp wordt het schip waarop hij zich bevond gekaapt. Hij wordt gevankelijk naar Guernsey gebracht en ondergaat de gebruikelijke procedures rondom de kapingen, met een verrassende afloop.

Zijn verhaal staat opgetekend in de nieuwe bundel "Sailing Letters Journaal V", uitg. Walburg Pers (2013). Tekst Siem van Eeten.

 

 

Het gehele verhaal van Andries van Pallandt is verschenen als Pallandt 033

Andries van Pallandt van Eerde
Belevenissen van een 19e-eeuwse Klokkenluider.

Klik hier.